Gården

Till gården och säteriet kommer man för att uppleva det vi har att erbjuda. Vildsvinshägnet, gården och atmosfären. Det är det vi vill att du ska komma ihåg härifrån – och komma tillbaka för.

Kretslopp

En viktig del på gården är förädling, att ta vara på allt vi har. Vi har en egen flispanna och vårt virke ser till att vi kan sköta vår egna uppvärmning på gården. Marken brukas av närliggande bönder och allting sluts som ett kretslopp.

I dagsläget livnär sig gården bland annat på skogen, vildsvinshägnet, jakt samt uthyrning av lägenheter och fastigheter.

Historisk plats

Säteriet har en lång historia. Innan 1600-talet stod det där, på samma plats där det står idag. Från att ha varit ett säteri till att vi idag ser det som en mötesplats för olika naturaktiviteter.