Hållbart skogsbruk

I skogen samlas många intressen, som skogsbruk, friluftsliv och jakt – samtidigt som det är själva livsmiljön för växter och djur.

Vårt smarta skogsbruk balanserar alla dessa intressen, nu och för framtiden.

Det är en utmaning att minska den negativa klimatpåverkan och för att klara utmaningen behöver vi bruka skogen betydligt mer. Skogen är en stor del i vår gård. Vi förädlar, sköter skogen samt säljer även vid vissa tillfällen ved från vår skog. Vi har mycket av både lövskog och ekskog.